6972023200 1. Πλοιάδων & Βασιλείου Ρωτά 1-3 - Αχαρνές , 2. Πίνδου 57 - Άνω Λιόσια dam1@otenet.gr

The company N. & K. DAMIANIDIS was established in 2004 with the objective of car services and road freight transport.

Damianidis transports your car, machine, trailer, caravan and any kind of vehicle, directly and responsibly.